ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Hřídel a partneři s.r.o.

Pro občany

Advokátní kancelář poskytuje občanům komplexní právní služby ve všech právních oborech. K nejčastěji poskytovaným právním službám občanům patří jejich zastupování před soudy, rozhodci či jinými orgány v občanskoprávních sporech, v trestních řízeních a správních řízeních, dále zpracování veškeré smluvní agendy včetně sepisu příslušných dokumentů zahrnující i smlouvy týkající se nemovitostí a zastupování v souvisejícím řízení před katastrálními úřady, a rovněž právní poradenství ve všech rodinných záležitostech včetně zastupování v rozvodových řízeních a v řízeních ve věci péče o nezletilé. Samozřejmě poskytujeme i další právní služby a provádíme úřední ověřování podpisů.
Více informací »

O nás

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech právních oborech za využití zkušeností týmu specializovaných právníků. Vzhledem k tomu je schopna zajistit klientům komplexní právní servis i v podmínkách stávajícího komplikovaného právního systému v České republice, kdy je přijímáno velké množství nových právních předpisů resp. jsou často novelizovány stávající právní předpisy a neustále se vyvíjí rozhodovací činnost soudů a dalších orgánů. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby širokému spektru firemní i soukromé klientely od občanů a živnostníků přes malé a střední firmy až po některé velké korporátní klienty.

Pro firmy

Advokátní kancelář poskytuje firmám resp. podnikatelům komplexní právní služby ve všech právních oborech. K nejčastěji poskytovaným právním službám firmám resp. podnikatelům patří jejich zastupování před soudy, rozhodci či jinými orgány v obchodněprávních a pracovních sporech a ve správních řízeních, dále zpracování veškeré smluvní agendy včetně sepisu příslušných dokumentů zahrnující i smlouvy týkající se nemovitostí a zastupování v souvisejícím řízení před katastrálními úřady, a rovněž právní poradenství ve všech pracovněprávních záležitostech a ve věcech souvisejících s daňovým řízením. Samozřejmě poskytujeme i veškeré další právní služby a provádíme ověřování podpisů.
Více informací »